Wyniki badan moczu, badania moczu

Wyniki badan moczu, badania moczu

Wyniki badań moczu

Badanie moczu jest badaniem często wykonywanym w naszym nowoczesnym laboratorium w Londynie. Mimo swojej prostoty badanie moczu odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie zdrowia pacjenta. Ten rodzaj badania laboratoryjnego w Londynie pozwala ocenę pracy nerek i wątroby. Dzięki naszym doświadczonym diagnostykom możliwe jest rozpoznanie cukrzycy, zakażenia układu moczowego, a także choroby metabolicznej.

Objętość moczu

Prawidłowa objętość moczu powinna wynosić 900-1800ml na dobę. W Przypadku zaniżenia tych wartości do około 400ml/dobę mamy do czynienia ze skąpomoczem. Spadek wartości poniżej stu mililitrów oddawanego moczu w ciągu doby określany jest jako bezmocz. Obniżone wartości mogą świadczyć o zaburzeniach funkcji nerek. W przypadku wielomoczu- powyżej 2000ml/ dobę przyczyną może być przewlekła niewydolność nerek, ich odmiedniczkowe zapalenie, a także torbielowatość.

Ciężar właściwy
Norma ciężaru właściwego waha się pomiędzy 1,001 do 1,035 g/ml. W sytuacji, gdy wartość jest powyżej normy można podejrzewać , że w moczu znajduje się białko, glukoza oraz mannitol. W sytuacji, gdy u pacjenta wartości ciężaru właściwego są poniżej normy może zachodzić prawdopodobieństwo wystąpienia choroby miąższowej nerek, której konsekwencją jest ich niewydolność.

pH
Właściwe pH wynosi od 4,5 do 8,2 . W sytuacji, gdy badania laboratoryjne w Londynie wykażą podwyższone wartości można podejrzewać zaburzeniach zdolności nerek do zakwaszania moczu, kamicy nerkowej, a także zakażeniu układu moczowego bakteriami, które rozkładają amoniak.

Białko

Prawidłowa ilość białka wydalanego w ciągu doby wraz z moczem nie powinna przekraczać 250g. 1/3 tej wartości stanowią albuminy. Jeśli wyniki badań laboratoryjnych w Londynie wykażą podwyższone wartości można podejrzewać białkomocz.

Glukoza

W prawidłowym moczu występują jedynie śladowe ilości glukozy. W przypadku podwyższenia glukozy może zachodzić podejrzenie wystąpienia glukozurii.

Written by

Laboratorium Analityczne, badania laboratoryjne: badanie HCV, badania laboratoryjne, testy alergiczne, laboratorium w Londynie, badanie HIV, punkt pobran, badanie laboratoryjne, badania krwi, badanie krwi. Badania laboratoryjne, laboratorium analityczne w Londynie