Mikroalbuminuria

Mikroalbuminuria

Mikroalbuminuria

Nasze specjalistyczne laboratorium w Londynie wykonuje szereg niezbędnych badań laboratoryjnych. Jednym z nich jest mikroalbuminuria, czyli badanie określające stosunek albuminy do kreatyniny w moczu.

Polscy lekarze w Londynie zalecają wykonanie tego rodzaju badania przesiewowego w celu dokonania oceny pracy nerek. Mikroalbuminuria jest badaniem , które powinno być wykonywane minimum raz do roku u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą  oraz nadciśnieniem tętniczym.

W celu przeprowadzenia tego rodzaju badania  laboratoryjnego w Londynie konieczne jest pobranie przypadkowej próbki moczu lub próbki ze zbiórki dobowej. Mikroalbuminuria jest badaniem, które jest niezbędne do zdiagnozowania niewydolności nerek.

Na kilka lat przed ujawnieniem się tego schorzenia małe ilości albuminy zostają wydalone wraz z moczem. Albumina to białko , które jest wytwarzane przez wątrobę. We krwi występuje w wysokim stężeniu. W przypadku prawidłowego funkcjonowania nerek albumina nie przedostaje się do moczu. Dzięki wczesnemu wykryciu uszkodzenia nerek – mikroalbuminarii polscy lekarze w Londynie mają możliwość zaplanowania skutecznego leczenia

Written by

Laboratorium Analityczne, badania laboratoryjne: badanie HCV, badania laboratoryjne, testy alergiczne, laboratorium w Londynie, badanie HIV, punkt pobran, badanie laboratoryjne, badania krwi, badanie krwi. Badania laboratoryjne, laboratorium analityczne w Londynie