ما و مدرنیّت

None

 • Title: ما و مدرنیّت
 • Author: داریوش آشوری
 • ISBN: 9645633168
 • Page: 374
 • Format: Paperback
 • None

  • ¹ ما و مدرنیّت || í PDF Read by Õ داریوش آشوری
   374 داریوش آشوری
  • thumbnail Title: ¹ ما و مدرنیّت || í PDF Read by Õ داریوش آشوری
   Posted by:داریوش آشوری
   Published :2020-03-22T05:49:22+00:00

  2 thoughts on “ما و مدرنیّت

  1. Mā va moderniyat = a collection of articles on the cultural crisis of Iranian society facing with modernity, Dariush Ashooriتاریخ نخستین خوانش: نوامبر سال 1999 میلادیعنوان: ما و مدرنیت؛ نویسنده: داریوش آشوری؛ تهران، موسسه فرهنگی صراط، 1376؛ در 303 ص؛ چاپ دوم 1377؛ در 303 ص؛ چاپ سو: تهران، موسسه ی فرهنگی صراط؛ 1384، در 387 ص؛ چاپ چهارم، 1387؛ در 387 [...]

  2. کلی گویی زیادی در کتاب وجود داره و نگاه نویسنده شبیه یک نگاه ناظر و تماشا کننده است نه شبیه کارشناسی که ریشه ها ی یک موضوع را بررس میکند در واقع دلیل و چیستی مسایل را نمی گوید فقط میگوید که اوضاع به این شکل است . در حالیکه هر کسی میداند که اوضاع به این شکل است سوال اینجاست که چرا چ [...]

  3. کتاب مشتمل بر مقالاتی از داریوش آشوری در باب مواجهه کشورهای جهان سوم با مساله مدرنیت و چگونگی شرق شدن شرق است در برابر غرب مدرن. در چندین مقاله به نقش روشنفکرانی چون آل‌احمد، شریعتی، شایگان، فردید (و حتی سید حسین نصر) به دامن زدن به افول تفکر در ایران پرداخته می‌شود. آشوری معت [...]

  4. نگاه تیزبین و شکافنده‌ی آشوری در این کتاب به‌خوبی به ژرفای مفهوم دنیای مدرن و رابطه‌ی کشورهای جهان‌سومی با آن پی برده است. وی در مجموعه‌مقالاتی که در این کتاب گرد آورده، به بحث و واکاوی جنبه‌های گونه‌گون و گسترده‌ی این مسئله می‌پردازد و می‌توان گفت نکته‌ای را درباره‌ی [...]

  5. مجموعه مقالات ارزنده ای از داریوش آشوری که در سال های مختلف، اینجا و آنجا منتشر کرده، یا متن سخن رانی های او در این یا آن دانشگاه، سمینار یا کنفرانس، که مربوط به فرهنگ و زبان ایران می شده است. برای آنها که در زمینه ی مدرنیته و هویت ایرانی به ویژه در این سال ها مطالعه و پژوهش دارن [...]

  6. مقاله ی اسطوره ی فلسفه در میان ما(بازدیدی از احمد فردید) وهمچنین مقاله ی ما ومدرنیت که عنوان کتاب هم هست، از معدود مقالات دارای محتوا در آسیب شناسی فلسفه و سیاست در ایران هستند . این مجموعه از ارزش بالا یی در این حیطه ها بر خور دارند. همچنین مجموعه ای دیگر با نام از هر دری به زودی [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *